Chíp bộ vi xử lý

CPU INTEL CORE I7 8700 3.2GHZ
7.800.000 đ
8.200.000 đ
CPU COI7 6700
5.800.000 đ
6.000.000 đ
CPU COI5 7400
3.500.000 đ
3.750.000 đ
CPU COI3 7100
2.700.000 đ
2.900.000 đ
CPU COI3 6100
2.400.000 đ
2.600.000 đ
CPU G4560
1.700.000 đ
1.900.000 đ
CPU G4400
1.400.000 đ
1.600.000 đ
CPU COI7 4790
3.900.000 đ
4.300.000 đ
CPU COI5 4570
1.750.000 đ
2.200.000 đ
CPU COI3 4160
1.500.000 đ
1.650.000 đ
CPU COI3 4130
1.300.000 đ
1.500.000 đ
CPU G3450
750.000 đ
900.000 đ
CPU G3220
600.000 đ
700.000 đ
CPU COI7 3770
2.500.000 đ
2.800.000 đ
CPU COI7 2600
1.900.000 đ
2.500.000 đ
CPU COI5 3470
1.100.000 đ
1.350.000 đ
CPU COI5 2400
900.000 đ
1.000.000 đ
CPU COI3 3220
750.000 đ
850.000 đ
CPU I3 2100
Liên hệ
600.000 đ
CPU G2030/1155
300.000 đ
350.000 đ

Tổng đài góp ý khiếu nại

(08h00 - 21h00 tất cả các ngày trong tuần)

0865 65 67 68